Skip to main content

Voor een beter milieu

Het berekenen zonnepanelen kosten

Tags:

Zonnepanelen hebben ondertussen hun nut al bewezen. Wat is er ook mooier dan het opwekken van je eigen elektriciteit. Je kunt precies berekenen hoeveel zonnepanelen je op je dak moet hebben om de eigen elektriciteit op te wekken. Dit berekenen zonnepanelen is niet ingewikkeld. We leggen je het hier uit.

Wek elektriciteit op die je zelf nodig hebt, meer is niet rendabel

Je kunt berekenen zonnepanelen beperken tot het opwekken van precies genoeg energie om in je eigen behoefte te kunnen voorzien. Meer opwekkend om zo geld te verdienen is niet aan de orde. Is simpelweg niet rendabel. Je check dus altijd eerst je eigen verbruik, in kWh’s per jaar. Op de energierekening kun je dit precies vinden. In de regel worden de zonne-energie en de verbruikte energie van het elektriciteitsnetwerk met elkaar verrekend. De meterstanden zijn wat dat betreft leidend.

Berekenen zonnepanelen is geen moeilijke opgave

Om berekenen zonnepanelen duidelijker te maken is het verstandig om een voorbeeld te geven. Stel je verbruikt 3000 kWh per jaar. Dan is het dus zaak om dit op te wekken. Je hebt de zogenaamde opbrengstfactor online berekend en laten we die vaststellen op 0,9 kWh/Wp per jaar. Je deel vervolgens de benodigde 3000 kWh door de opbrengstfactor, door 0,9 kWh dus. Je komt dan uit op 3333 Wp. Vervolgens bekijk je het vermogen van het zonnepaneel, vaak is deze zo rond de 280 Wp. Je komt dan uit op het cijfer 12. Je hebt in dat geval dus twaalf zonnepanelen nodig om je eigen energie op te wekken.

Tot wel 10 procent onder het huidige verbruik zitten

Bij dat wat je zelf aan elektriciteit verbruikt is het wat betreft berekenen zonnepanelen wel belangrijk om naar de toekomst te kijken. Denk je bijvoorbeeld aan gezinsuitbreiding? Wat zijn je toekomstplannen? Verder is het een gegeven dat wanneer mensen zich bezig gaan houden met zonnepanelen, men bewuster gaat kijken naar het verbruik. Om die reden kun je vaak wel 10 procent minder dan je huidige elektriciteitsgebruik als leidraad nemen.

Denk ook aan elektrisch rijden

Of je elektrisch gaat rijden kan ook nog een factor van belang worden. Je kunt er vanuit gaan bij berekenen zonnepanelen dat je tenminste 1700 kWh kwijt bent per gereden 10.000 kilometer. Dit is wel afhankelijk van het type auto dat je rijdt bijvoorbeeld. Er zijn dus nog wel wat zaken om in je berekening mee te nemen of om in elk geval in je achterhoofd te houden. Je dient eventueel ook nog rekening te houden met de ligging van je dak. Op het zuiden is natuurlijk ideaal, maar niet elk dak ligt op het zuiden. Voorlopig kan het dus niet uit om extra elektriciteit op te wekken. Dat zou in de toekomst wellicht anders komen te liggen. Leg je nu eerst zonnepanelen die in staat zijn om die elektriciteit op te wekken die jij daadwerkelijk gebruikt, dan doe je het gewoon prima.